Update 14 dec 2020 COVID-19

WIJ ZIJN GEWOON GEOPEND !!


VOOR HET MAKEN VAN AFSPRAKEN, VRAGEN OID GRAAG TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN
EN DE PRAKTIJK VERMIJDEN…….HOPELIJK U BEGRIP EN BIJ VOORBAAT DANK VOOR U MEDEWERKING

We hebben momenteel een aangepaste behandelagenda.

We willen graag een afspraak met u maken maar hebben
vooraf een aantal vragen:
Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.
Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is, stel dan voor de zekerheid de volgende vraag:
Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?