Uitschrijven

Wat jammer dat u voornemens bent ons te gaan verlaten! Hopelijk verlaat u ons niet uit onvrede. Mocht dat wel het geval zijn, dan hopen wij dat u uw onvrede met ons heeft besproken of dit alsnog zult doen. Indien u inmiddels een nieuwe tandarts heeft gevonden, bent u verplicht om toestemming te geven voor de overdracht van uw patiëntendossier. Door middel van invulling van het patiënten overdrachtsdossier en retour mailen, zullen wij er zorg voor dragen dat uw dossier naar uw nieuwe tandarts wordt gestuurd.

PATIËNTEN OVERDRACHTSDOSSIER